新闻中心

皮卡界的万能王——中国重汽VGV VX7

皮卡界的万能王——中国重汽VGV VX7

在国度发补助,以旧换新 ,放宽限购等汽车促销政策的总基调下,皮卡车型的三包政策、路权政策实现了对于皮卡消费的鼎力大举撑持,主力车企也推出乘用化皮卡产物。中国重汽这次重磅推出了新款皮卡——中国重汽VGV VX7——皮卡界的万能王 。

一 、邪术空间 年夜容量

中国重汽VGV VX7打破了以往人们对于于皮卡的传统印象 ,接纳了与高级轿车不异的车身布局以及底盘技能,豪华的皮质内饰、人体工程学座椅无不表现出车内的恬静度。搭客舱空间宽广、轻松容纳5人出行 、1350X870妹妹的云节制智能贯串式全景天窗,让您以及家人一路感触感染沿途的风光 ,欢愉出行。

二、高颜值 皮卡界的“爱豆”

这次中国重汽推出的VGV VX7推翻了传统的潮水设计,倾覆了皮卡界的传统时尚,高级乘用车车身、车身侧围天然流利 ,悬浮式全景天窗车顶 ,将身旁的美景一览无余 。燕尾式设计 、动感时尚,鹞翼式后视镜玲珑剔透,流体式双色车身字标、简便遒劲V型鸟巢式格栅及LED鹰眼年夜灯 ,星云团三色运动轮毂,低调又年夜气。

三、高机能 皮卡界的万能王

一流的乘用车底盘技能 ;四轮自力悬架/后多连杆;充实的保障了客户的乘坐恬静度,接纳液压单筒减震器降低了车身的摆动 ,加强恬静感以及弹性感;加年夜轮胎抓地性 、提高操控性。博世9.3版ESP车身不变体系 、集成HBA刹车辅助体系、ARP电子防翻腾体系等,让您轻松驾驶 。8AT变速箱、换挡平顺轻松,电子旋钮换挡设计 、运动/雪地/经济/尺度多场景模式自由切换 ,进级版双活塞制动卡钳、更强迫动力、路遇美景让您想停即停。

四 、智能体系 安全出行

联瀑式高清中控年夜屏,玻璃面板,手机级触感。可视角度到达180° ,主副驾驶清楚可见 。Android操作体系4核处置惩罚器,64G固态硬盘 。10.25英寸双界面全液晶仪表、智能语音节制体系车联网+亿联手机互接洽统智能语音节制体系。DAC陡坡缓降体系、双层超高强度笼式车身布局,接纳B1500HS质料总体辊压成型 ;军用级硼钢B柱 ,极年夜提高框架刚 ,车身防翻腾体系 、BA刹车辅助体系。360度全景影像体系,洞察一切安全隐患24小时监控体系,共同手机APPA洞察一切安全隐患 。智能体系让您安全无忧出行。

赛博体育-赛博体育官网-赛博体育APP下载

【读音】:

zài guó dù fā bǔ zhù ,yǐ jiù huàn xīn ,fàng kuān xiàn gòu děng qì chē cù xiāo zhèng cè de zǒng jī diào xià ,pí kǎ chē xíng de sān bāo zhèng cè 、lù quán zhèng cè shí xiàn le duì yú pí kǎ xiāo fèi de dǐng lì dà jǔ chēng chí ,zhǔ lì chē qǐ yě tuī chū chéng yòng huà pí kǎ chǎn wù 。zhōng guó zhòng qì zhè cì zhòng páng tuī chū le xīn kuǎn pí kǎ ——zhōng guó zhòng qì VGV VX7——pí kǎ jiè de wàn néng wáng 。

yī 、xié shù kōng jiān nián yè róng liàng

zhōng guó zhòng qì VGV VX7dǎ pò le yǐ wǎng rén men duì yú yú pí kǎ de chuán tǒng yìn xiàng ,jiē nà le yǔ gāo jí jiào chē bú yì de chē shēn bù jú yǐ jí dǐ pán jì néng ,háo huá de pí zhì nèi shì 、rén tǐ gōng chéng xué zuò yǐ wú bú biǎo xiàn chū chē nèi de tián jìng dù 。dā kè cāng kōng jiān kuān guǎng 、qīng sōng róng nà 5rén chū háng 、1350X870mèi mèi de yún jiē zhì zhì néng guàn chuàn shì quán jǐng tiān chuāng ,ràng nín yǐ jí jiā rén yī lù gǎn chù gǎn rǎn yán tú de fēng guāng ,huān yú chū háng 。

èr 、gāo yán zhí pí kǎ jiè de “ài dòu ”

zhè cì zhōng guó zhòng qì tuī chū de VGV VX7tuī fān le chuán tǒng de cháo shuǐ shè jì ,qīng fù le pí kǎ jiè de chuán tǒng shí shàng ,gāo jí chéng yòng chē chē shēn 、chē shēn cè wéi tiān rán liú lì ,xuán fú shì quán jǐng tiān chuāng chē dǐng ,jiāng shēn páng de měi jǐng yī lǎn wú yú 。yàn wěi shì shè jì 、dòng gǎn shí shàng ,yào yì shì hòu shì jìng líng lóng tī tòu ,liú tǐ shì shuāng sè chē shēn zì biāo 、jiǎn biàn qiú jìn Vxíng niǎo cháo shì gé shān jí LEDyīng yǎn nián yè dēng ,xīng yún tuán sān sè yùn dòng lún gū ,dī diào yòu nián yè qì 。

sān 、gāo jī néng pí kǎ jiè de wàn néng wáng

yī liú de chéng yòng chē dǐ pán jì néng ;sì lún zì lì xuán jià /hòu duō lián gǎn ;chōng shí de bǎo zhàng le kè hù de chéng zuò tián jìng dù ,jiē nà yè yā dān tǒng jiǎn zhèn qì jiàng dī le chē shēn de bǎi dòng ,jiā qiáng tián jìng gǎn yǐ jí dàn xìng gǎn ;jiā nián yè lún tāi zhuā dì xìng 、tí gāo cāo kòng xìng 。bó shì 9.3bǎn ESPchē shēn bú biàn tǐ xì 、jí chéng HBAshā chē fǔ zhù tǐ xì 、ARPdiàn zǐ fáng fān téng tǐ xì děng ,ràng nín qīng sōng jià shǐ 。8ATbiàn sù xiāng 、huàn dǎng píng shùn qīng sōng ,diàn zǐ xuán niǔ huàn dǎng shè jì 、yùn dòng /xuě dì /jīng jì /chǐ dù duō chǎng jǐng mó shì zì yóu qiē huàn ,jìn jí bǎn shuāng huó sāi zhì dòng kǎ qián 、gèng qiáng pò dòng lì 、lù yù měi jǐng ràng nín xiǎng tíng jí tíng 。

sì 、zhì néng tǐ xì ān quán chū háng

lián bào shì gāo qīng zhōng kòng nián yè píng ,bō lí miàn bǎn ,shǒu jī jí chù gǎn 。kě shì jiǎo dù dào dá 180°,zhǔ fù jià shǐ qīng chǔ kě jiàn 。Androidcāo zuò tǐ xì 4hé chù zhì chéng fá qì ,64Ggù tài yìng pán 。10.25yīng cùn shuāng jiè miàn quán yè jīng yí biǎo 、zhì néng yǔ yīn jiē zhì tǐ xì chē lián wǎng +yì lián shǒu jī hù jiē qià tǒng zhì néng yǔ yīn jiē zhì tǐ xì 。DACdǒu pō huǎn jiàng tǐ xì 、shuāng céng chāo gāo qiáng dù lóng shì chē shēn bù jú ,jiē nà B1500HSzhì liào zǒng tǐ gǔn yā chéng xíng ;jun1 yòng jí péng gāng Bzhù ,jí nián yè tí gāo kuàng jià gāng ,chē shēn fáng fān téng tǐ xì 、BAshā chē fǔ zhù tǐ xì 。360dù quán jǐng yǐng xiàng tǐ xì ,dòng chá yī qiē ān quán yǐn huàn 24xiǎo shí jiān kòng tǐ xì ,gòng tóng shǒu jī APPAdòng chá yī qiē ān quán yǐn huàn 。zhì néng tǐ xì ràng nín ān quán wú yōu chū háng 。

分享
发表评论